Շրջանցում ենք օղակները. մարզական նախագիծ

Մասնակցիներ ՝ Քոլեջի նախակրթարանի 2-4 տարեկաններ,դաստիրականեր Անի Մարտիրոսյան,Գայանե Արզումանյան

Նախագիծն իրականացնող ՝ Թերեզա Դավթյան

Նպատակ ՝զարգացնել թիմային համատեղ աշխատանքի հմտությունները,պատասխանատվությունը։ Սովորեցնել արագ իրագործել տրված խնդիրը ՝ ինչպես առանձին,այնպես էլ ընկերների հետ միասին։

Խնդիր ՝ Աշխատանք թիմով,էստաֆետի խոչընդոտների հաղթահարում։

Ընթացք ՝ Երկու թիմերին կանգնեցնում ենք մեկնարկի գծի մոտ: Յուրաքանչյուր թիմի դիմաց դրվում են ուղղահայաց դիրքով 5 օղակներ: Հրահանգից հետո առաջին կանգնած խաղացողները վազքով անցնելով բոլոր օղակների միջով, շրջանցում են կանգնակը, վերադառնում նույն ձևով էստաֆետան տալիս հաջորդ խաղացողին: Եվ այսպես հաջորդաբար մինչև վերջ:

Մասնակիցների քանակ ՝ 15-20 հոգի

Նախագծի կատարման Ժամանակահատված ՝ 25-30 րոպե

Անհրաժեշտ պարագաներ ՝ Օղակներ

Արդյունք ՝

Մարզական խաղերի փաթեթ

Խաղ 1

Խաղացողները բաժանվում են 2 հավասար թիմերի, շարվում են մեկնարկային գծից միասյուն: Հրահանգից հետո թիմերի առաջին մասնակիցները գնդակը վազքով տանում են, դնում 5-6 մետր հեռու գտնվող օղակի մեջ, վերադառնում և ձեռքի հպումով մեկնարկ են տալիս երկրորդ մասնակիցներին, որոնք վազքով գնում և բերում են գնդակը: Այսպես՝ մեկը տանելով, մյուսը բերելով, խաղում են, մինչև բոլոր մասնակիցները մասնակցեն խաղին:

Խաղ 2

Խաղացողները բաժանվում են 2 հավասար թիմերի, շարվում են մեկնարկային գծից միասյուն: Հրահանգից հետո թիմերի առաջին մասնակիցները, ինքնգլորներով անցնում են բուլավաների արանքով, շրջանցում 5-6 մետր հեռու դրված բուլավան և ուղրղ գծով վերադառնում ետ` մեկնարկ տալով հաջորդին:

Խաղ 3


Երկու թիմերին կանգնեցնում ենք մեկնարկի գծի մոտ: Յուրաքանչյուր թիմի դիմաց դրվում են ուղղահայաց դիրքով 5 օղակներ: Հրահանգից հետո առաջին կանգնած խաղացողները վազքով անցնելով բոլոր օղակների միջով, շրջանցում են կանգնակը, վերադառնում նույն ձևով էստաֆետան տալիս հաջորդ խաղացողին: Եվ այսպես հաջորդաբար մինչև վերջ:

Խաղ 4

Մասնակիցները բաժանվում են երկու խմբի: Երկու մասնակից կանգնում են թիկունքով, փորձում են իրենց մեջտեղում պահած գնդակը (կամ փուչիկը), առանց գետնին գցելու, հասցնել օղակին:

Խաղ 5 Պահի՛ր գնդակը

Պահի՛ր գնդակը․Մասնակիցները պառկում են շրջանաձև, ոտքերով փորձում են մեծ գնդակը առանց գետնին գցելու իրար փոխանցել:

Փոխանցում ենք գնդակը.մարզական նախագիծ

Մասնակցիներ ՝ Քոլեջի նախակրթարանի 2-4 տարեկաններ , Դաստիարակներ ՝ Անի Մարտիրոսյան ,Գայանե Արզումանյան

Նախագծի իրականացնող ՝ Թերեզա Դավթյան

Նպատակ ՝ Զարգացնել թիմի մեջ ընդգրկվելու և աշխատելու կարողությունը,արագ կողմնորոշումը :

Խնդիր ՝

Ընթացք ՝ Խաղացողները բաժանվում են 2 հավասար թիմերի, շարվում են մեկնարկային գծից միասյուն: Հրահանգից հետո թիմերի առաջին մասնակիցները գնդակը վազքով տանում են, դնում 5-6 մետր հեռու գտնվող օղակի մեջ, վերադառնում և ձեռքի հպումով մեկնարկ են տալիս երկրորդ մասնակիցներին, որոնք վազքով գնում և բերում են գնդակը: Այսպես՝ մեկը տանելով, մյուսը բերելով, խաղում են, մինչև բոլոր մասնակիցները մասնակցեն խաղին:

Նախագծի տևողություն ՝ 15-25 րոպե

Մասնակիցների քանակ ՝ 15-20 հոգի

Անհրաժեշտ պարագաներ ՝ գնդակ ,օղակներ

Արդյունք ՝

բնագիտա-տեխնիկական ստուգատես

նախագիծ (հրաշք պարկ )

Այս խաղի նպատակն է երեխաների մոտ զարգացնել կենդանիների և նրանց ապրելակերպի ու միջավայրի հանդեպ հետաքրքրություն,և ուսուցանել տարրական գիտելիքներ :

Նախագիծ (գունային հաջորդականություն)

Խաղի ընթացքը հետևյալն է ՝ ուղղահայաց գծի վրա գտնվող շրջանագծերի վրա տեղադրում ենք նախապես պատրաստված գունավոր շրջանները ՝ խառը դասավորվածությամբ : Հետո երեխային խնդրում ենք ուշադիր նայելուց հետո ճիշտ գունային հերթականությամբ դասավորի շրջանները ՝ պատկերի ներքևի մասում գտնվող օվալի մեջ։

Նախագիծ (փոքր գնդակներն ու մեծ խաղաքարը )

Խաղի նպատակն է վերհիշել թվերը,զարգացնել հաշվելու կարողությունը,ուշադրությունը և արագ կողմնորոշումը

Գունային հաջորդականություն.մաթեմատիկական նախագիծ

Մասնակիցներ ՝ Քոլեջի նախակրթարանի 4 տարեկաններ , դաստիարակներ ՝ Անի Մարտիրոսյան ,Գայանե Արզումանյան

Նախագծի իրականացնող ՝ Թերեզա Դավթյան

Նպատակ ՝ Խաղի նպատակն է զարգացնել կենտրոնացումը,տեսողական ընկալումը,մանր մոտորիկան :

Խնդիր ՝ Երեխաների հետ տարբերակել գույները,կոորդինացված աշխատել երկրաչափական պատկերի հետ,կրկնօրինակել գունային հերթականությունը ,օգտվել աղյուսակային պատկերից :

Անհրաժեշտ պարագաներ ՝ Խաղը պատրաստելու համար.ստվարաթուղթ,գուաշներ,գունավոր շրջաններ :

Ժամանակահատված ՝ 15 րոպե

Մասնակիցների քանակ ՝ 3 հոգի

Ընթացքը ՝

Խաղը ունի հետևյալ տեսքը

Ուղղահայաց գծի վրա գտնվող շրջանագծերի վրա տեղադրում ենք նախապես պատրաստված գունավոր շրջանները ՝ խառը դասավորվածությամբ : Հետո երեխային խնդրում ենք ուշադիր նայելուց հետո ճիշտ գունային հերթականությամբ դասավորի շրջանները ՝ պատկերի ներքևի մասում գտնվող օվալի մեջ :

Արդյունքը տես այստեղ

Խաղը անցավ հետաքրքիր : Երեխաները հետաքրքրությամբ խաղացին,սակայն նրանց համար այն մի փոքր բարդ էր ՝ ինչը ես չէի նախատեսել : Նրանք շատ լավ ճանաչում են գույները:Նրանցից երկուսը դժվարությամբ էին հավաքում ճիշտ հերթականությունը:Կարծում եմ ուղղակի մի փոքր դժվար էր կենտրոնացնել ուշադրությունը,բայց մեկը մյուսին հուշելով,օգնելով հասանք մեր առջև դրված նպատակին : Վերջում իրենք առաջարկեցին խաղի մեկ այլ տարբերակ ՝ չինգանչունգ անել և ով կհաղթի ամեն անգամ ՝ նա էլ կդնի իր ուզած գույնի շրջան,ով ավելի շատ կդնի ՝ նա էլ կհաղթի : Դե վերջում իհարկե հաղթեցինք բոլորս :

Լինում է թե չի լինում.բնագիտական նախագիծ

Մասնակիցներ ՝ Քոլեջի նախակրթարանի 2-4 տարեկաններ , դաստիարակներ ՝ Անի Մարտիրոսյան և Գայանե Արզումանյան

Նախագծի իրականցնող ՝ Թերեզա Դավթյան

Նախագծի տևողություն ՝ 20-25 րոպե

Նպատակ ՝ Արթնացնել երեխայի մոտ հետաքրքրություն տարվա եղանակների,բնության և դրա երևույթների հանդեպ :

Խնդիր ՝ Երեխաների հետ կազմակերպել հետաքրքիր խաղ-զրույց,որում կքննարկվեն բնությունը,տարվա եղանակները և դրանց երևույթներն ու իրավիճակները :

Ընթացք ՝ Դաստիարակը կարդում է իրավիճակներ,որոնք տեղի են ունենում տարվա տարբեր եղանակներին,միասին քննարկում են,իսկ երեխաները պետք է պատասխանեն ըստ իրենց կարծիքի կարող է տարվա այդ եղանակին այդ իրավիճակը լինել թե ոչ :

Իրավիճակներ ձմռանը ՝

1 .Գալիս են սառնամանիքները

2.Երկիրը ծածկվում է ձյունով

3.Թռչունները վերադառնում են տաք երկրներից

4.Գետերը սառում են

Իրավիճակներ գարնանը ՝

1.Գարնանը մենք պատրաստում ենք ձնեմարդ

2. Գարնան հետ գալիս են նաև տաք եղանակները

3.Գարնանային տաքությունից հալվում է ձյունը

4.Գարնանը ձնծաղիկներ են դուրս գալիս

Իրավիճակներ ամռանը ՝

1.Ամռանը լինում են ամենաշոգ օրերը

2.Արջերը քուն են մտնում ամռանը

3.Օրը դառնում է ավելի երկար

4.Ամռանը ծառերի տերևները կանաչում են

Իրավիճակներ աշնանը ՝

1.Աշնանը արևը լուսավորում է ավելի քիչ և համարյա չի տաքացնում

2.Հաճախ են գալիս անձրևներ և ճանապարհներին ջրափոսեր են

3.Չվող թռչունները հեռանում են տաք երկրներ

4.Տերևները դեղնում են,կարմրում են և սկսում են թափվել

Արդյունք ՝

Հատուկ մանկավարժություն

Օլիգոֆրենիա

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն արատաբանության բնագավառ է, որն ուսումնասիրում է մտավոր թերզարգացած երեխաների դաստիարակության և ուսուցման խնդիրները, զարգացման թերությունների շտկման ուղիները, ինչպես նաև նրանց սոցիալական ռեաբիլիտացիայի հարցերը։Դեպքերի մեծամասնությամբ մտավոր հետամնացության պատճառը հայտնի չէ։ Դեպքերի մոտ 5% ժառանգական հիմք ունի։ Գենետիկական արատները, որոնք առաջացնում են մտավոր հետամնացություն, բայց չեն ժառանգվում կարող են ի հայտ գալ դժբախտ պատահարների կամ գենետիկական զարգացման մուտացիաների արդյունքում։

Առավել մեծ տարածում ունեն հետևյալ պատճառները․

 • Գենետիկական
 • Պտղի ներարգանդային վնասումը ֆիզիկական, քիմիական կամ համաճարակային նեյրոտոքսիկ գործոններով
 • Խանգարումներ ծննդաբերության ժամանակ (թթվածնային քաղց, նորածինների ծննդաբերական վնասվածքներ)
 • Գլխուղեղի վնասվածքներ, վարակներ, որոնք վնասում են կենտրոնական նյարդային համակարգը
 • Անբարենպաստ ընտանիքների երեխաների մոտ կյանքի առաջին տարիներին մանկավարժական բարձիթողությունը, որի պատճառով երեխան չի յուրացնում տարիքին բնորոշ հմտություններն ու կարողությունները
 • Անհայտ ծագման մտավոր հետամնացություն

Ըստ ՀՄԴ-10-ի տարբերում են մտավոր հետամնացության հետևյալ ձևերը.
1. Խորը մտավորհետամնացությամբ (ապուշությամբ) հիվանդներն ի վիճակի չեն հասկանալ հանձնարարություններն ու պահանջները, հիմնականում անշարժ են կամ խիստ սահմնափակ շարժունակ , զգայաշարժական ոլորտի գործունեության նվազագույն ունակությամբ, Դեռահասության շրջանում հնարավոր է որոշ շարժողական ակտիվություն, կարող է ինքնախնամքի որոշ, քիչ տարրեր յուրացնել։ Նրանք մշտական օգնության, խնամքի և հսկողության կարիք ունեն։Բնորոշ են միօրինակ շարժումները, հակված են ճանկռելու դեմքը, կծոտելու մատները, բղավելու։

2. Միջին աստիճանի մտավոր հետամնացությամբ (իմբեցիլությամբ)  անձինք վաղ տարիքում կարող են խոսել և սովորել շփվել, ունեն ոչ վատ շարժողական զարգացում, սակայն վատ կողմնորոշվում։ Բառապաշարում կարող են ունենալ 200-300 բառ։ Կարելի է սովորեցնել ինքնախնամքի հմտություններ։ Ավելի բարձր տարիքում հազվադեպ է զարգանում երկրորդ դասարանցու մակարդակից ավելի:Նրանց որոշ մասն էլ զրկված են խոսելու հնարավորությունից, չնայած հասկանում են պարզ հանձնարարությունները և կարող են սովորել ձեռքերի նշաններով ինչ-որ չափով լրացնել խոսքի բացակայությունը։ 

3. Թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացությամբ (դեբիլությամբ) տառապողները մինչև 5 տարեկանը կարող են տիրապետել որոշակի սոցիալական հմտությունների և ունակ են շփման, առկա է զգայաշարժական ոլորտների նվազագույն հետամնացություն։ Ուշ դեռահասային տարիքում ի վիճակի են հասնել որոշակի կրթական հաջողությունների՝ մինչև միջին դպրոցի մակարդակը, նաև ցուցաբերել համապատասխան սոցիալական վարքագիծ։ Չափահաս տարիքում ի վիճակի են սպասարկել իրենց, կատարում են սովորական տնային գործերը։

Լոգոպեդիա

Լոգոպեդիան  գիտություն  է  խոսքային  խանգարումների  ախտորոշման,  ուսումնասիրման,  շտկման և  կանխարգելման  մասին:    Լոգոպեդիան  որպես  մանկավարժական  գիտություն , ուղիղ  կապված  է  մի  շարք  այլ  գիտությունների  հետ`  սուրդոմանկավարժություն,  տիֆլոմանկավարժություն,  օլիգոֆրենոմանկավարժություն:

Լոգոպեդիայի   Հետազոտման  օբյեկտը`  մարդն  է,  որն  ունի  այս  կամ  այն  խոսքային  խանգարումը:  Լոգոպեդիայի  նպատակն  է  խոսքային  խանգարումների  կանխարգելումը  և  խոսքային  խանգարումներով  անձանց  համար  կրթության  և  դաստիարակության  տեսական  հիմնավորված  համակարգի  մշակումը: 

Էրգոթերապիա

«Էրգոթերապիա» կամ «օկուպացիոն թերապիա» մասնագիտությունն ուսումնասիրում է այն միջոցառումների համակարգը, որը նպատակ ունի օգնելու մարդկանց ինքնուրույն լինել, և իքնավստահություն ձեռք բերելու միջոցով հնարավորություն է ընձեռում նրանց ներգրավվել տարբեր ոլորտներում իրականացվող զբաղվածության գործընթացներում, ինչպես նաև առօրյա գործողություններում: 

Էրգոթերապիան  կամ Օկուպացիոն թերապիան օգնում է անձին լինել առավել ինքնուրույն և անկախ կյանքի տարբեր ոլորտներում:

Էրգոթերապիստն աշխատում է հիմնականում վերին վերջույթների ֆունկցիայի լավացման համար, սովորեցնում է կատարել սեփական խնամքի և առօրյա ակտիվությունները։

Սուրդոմանկավարժություն

Սուրդոմանկավարժությունը հատուկ մանկավարժության բնագավառներից մեկն է և խիստ կապված է մյուս բնագավառների հետ: Այն գիտություն է լսողության խանգարումով երեխաների, մարդկանց  կրթության ու դաստիարակության մասին:

Մինչև  15-20 տարեկան  հասակը  մարդն  ընկալում  է  20-24000 Հց տատանումները:  Տարիքի  հետ  լսողության  սրությունը  վատանում  է.  մինչև  40 տարեկանը  ամենաբարձր  սրության  է  հասնում`  3000 Հց,  40-60 տարեկանում`  2000,  իսկ  60-ից  բարձր` 1000Հց:

Ըստ Լ. Վ. Նեյմանի կողմից մշակված ժամանակակից դասակարգման ` լսողության խանգարումով երեխաները բաժանվում են 3 խմբի.

 1. Խուլեր
 2. Ուշ խլացածներ
 3. Թույլ լսողներ

Եթե դասարանում առկա են լսողության խանգարում ունեցող երեխաներ, ապա.

 • Նախապատրաստել դասարանի աշակերտներին , փոքրիկ զրույց տանել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում լսողության խնդիրը, ինչ նպատակով են կրում լսողական ապարատները:
 • Դասարանում երեխային նստեցնել դեպի աջ` առաջին նստարանին, մեջքով պատուհանի մոտ, քանի որ նման դիրքից երևում է համադասարանցիներից շաերի դեմքերը, ինչպես նաև ուսուցչի և գրատախտակի մոտից պատասխանող աշակերտի դեմքը:
 • Նոր նյութ բացատրելիս հնարավորինս շատ օգտագործել գրատախտակ և դիդակտիկ պարագաներ:
 • Խոսելիս դեմքով նայել դեպի դասարանը:
 • Ուշադրություն դարձնել լսողական ապարատին. կրում է արդյոք դասապրոցեսին թե ոչ և միացած է արդյոք ապարատը:
 • Աղմուկի ժամանակ իջեցնել ձայնակարգավորիչը կամ անջատել:

Լսողական սարքերը զերծ պահել`

 • Խոնավությունից
 • Բարձր ջերմաստիճանից
 • Հարվածներից:

Խուլեր են համարվում այն մարդիկ, որոնք չեն կարող ինքնուրույն տիրապետել բանավոր խոսքին: Մեծամասնության մոտ պահպանվում են տարբեր աստիճանի լսողության մնացորդ և ընդունակ են լսելու բնության ուժգին ձայները:

Ուշ խլացածներ են համարվում այն մարդիկ, ովքեր կորցրել են լսողությունը խոսքի ձևավորումից հետո տարբեր տարիքներում, որոնց մոտ այս կամ այն չափով պահպանված է խոսքը:Նրանց հաճախ անվանում են խոսող խուլեր:

Թույլ լսող են համարվում այն մարդիկ, որոնք առանց հատուկ ուսուցման այս կամ այն չափով կարող են տիրապետել բանավոր խոսքին: Թույլ լսող երեխաները բաժանվում են 4 աստիճանի.

Iº – որոնք ունեն 30-50 դեցիբել կորուստ

IIº -որոնք ունեն 50-60  դեցիբել կորուստ

IIIº- որոնք ունեն 60-80 դեցիբել կորուստ

IVº- որոնք ունեն մինչև 90 դեցիբել կորուստ

Տիֆլոմանկավարժություն

Տիֆլոմանկավարժությունը գիտություն է տեսողության խանգարումով երեխաների կրթության ու դաստիարակության մասին:

Տարբերում ենք տեսողության խանգարման հետևյալ աստիճանները.

* Թեթև աստիճանի կարճատեսություն և հեռատեսություն / մինչև 3 դիոպտր/;

* Միջին աստիճանի կարճատեսություն և հեռատեսություն / 3-6 դիոպտր/;

* Բարձր աստիճանի կարճատեսություն և հեռատեսություն / 6-ից բարձր դիոպտր/;

Տեսողության խանգարումների առաջացման պատճառները տարբեր են, և դրանց ազդեցության հետևանքով էլ ի հայտ են գալիս տեսողական օրգանի զանազան հիվանդություններ, իջնում է տեսողության սրությունը, և նույնիսկ կարող է առաջանալ կուրություն: Տեսողության խանգարումների առաջացման հնարավոր պատճառները կարելի է բաժանել երկու խմբի ` բնածին և ձեռքբերովի:

Բնածին-Ծննդաբերության ժամանակ,Ժառանգական,Ինֆեկցիոն

Ձեռքբերովի-Ծննդաբերական վնասվածքներ,Ինֆեկցիոն,Բորբոքային,Վնասվածքներ,այրվածքներ

Նորմալ տեսնող երեխան երեք ամսական հասակում իր հայացքը սովորաբար կանգնեցնում է առարկաների վրա, և անհետանում են աչքերի չկոորդինացված շարժումները:

Միայն 14 տարեկանում ամբողջությամբ ձևավորվում է մարդու տեսողության մեխանիզմը:

Ողջ աշխարհում յուրաքանչյուր երրորդը վատ է տեսնում: Առավել անհանգտացնողը դպրոցահասակների կարճատեսության աճի միտումն է, որը հիմնականում առաջ է գալիս պառկած վիճակում ընթերցանությունից, վատ լուսավորությունից, սեղանի անհարմարավետությունից, առանց ընդմիջման տեսողական աշխատանք կատարելուց և այլն: Այս երևույթի կանխման համար անհրաժեշտ է .

 • Հիգիենայի կանոնների պահպանումը:
 • Արդյունավետ ռեժիմի ապահովումը:
 • Տանը և դպրոցում երեխայի համար հարմարավետ, ճիշտ լուսավորվածությամբ աշխատանքային տեղի ստեղծումը:
 • Ճիշտ կեցվածքի ձևավորումը և զարգացումը:

Աուտիզմ

Աուտիզմը զարգացման բարդ խանգարում է, որը հիմնականում ի հայտ է գալիս կյանքի առաջին երեք տարիների ընթացքում և համարվում է նյարդաբանական խանգարում, որը ազդում է ուղեղի նորմալ աշխատանքի վրա, խոչընդոտում սոցիալական հարաբերությունների և հաղորդակցվելու հմտությունների զարգացմանը: 

Խոսքի խանգարումներն առաջին հերթին արտահայտվում են շփման նախաձեռնության կորստով: Նա պասիվ է,պատասխանում է հակիրճ և կոնկրետ արտահայտություններով, անտարբեր,պարզ: Նման շփումը կոչվում է «ֆորմալ»։ Արտաքինից ընկալվում են որպես քչախոս, «ուրբաբաթախոս», որպես մենակության ձգտող, մեկուսացած: Երբեմն դիտվում է շատախոսություն, սակայն նրանց զրույցն ավելի նման է մենախոսության, խոսքն ուղղված անորոշ ուղղությամբ, բացարձակապես հետաքրքրված չեն իրենց խոսքի ընկալման, հասկանալու մեջ և պատասխաններ ամենևին չեն ակնկալում: Նման շփումը կոչվում է «դիմազուրկ աուտիզմ»։

Հեքիաթային բովանդակությամբ հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

Հեքիաթային երևակայական աշխարհ տեղափոխվելու,դժբախտության մեջ ընկած սիրելի հերոսին փրկելու ցանկությունը խթանում է երեխայի մտավոր գործունեությունը և հետաքրքրություն առաջացնում մաթեմատիկայի նկատմամբ : Կարևոր է նաև հակադարձ կապը . մաթեմատիկայի աշխարհում այս կամ այն հերոսի հետ հանդիպումը տվյալ հեքիաթը կարդալու,հերոսների ճակատագրի մասին խորհելու ցանկություն է առաջացնում :

Մաթեմատիկական խնդիր-հեքիաթների փաթեթ

Խնդիր 1 (Ինչպե՞ս աղվեսն ու գայլը ձուկը կիսեցին)

Խաբեության ճանապարհով աղվեսն ու Գայլը մի կույտ ձուկ էին հայթայթել: Աղվեսն ասաց.

-Գ ա յլ, արի հավասար կիսենք:

-Ե՛կ: Ես մաթեմատիկայից թույլ եմ,աղվե ս, դու’ բաժանիր:

Աղվեսը մի ձուկ տվեց գայլին, իսկ իրեն վերցրեց երկու ձուկ: Գայլը Բողոքեց անարդար բաժանման դեմ: Սակայն աղվեսը նրան հանգստացրեց եւ Բաժանումը շարունակեց հետեւյալ կերպ, գայլին տվեց երեք ձուկ, իրեն վերցրեց չորս ձուկ, գայլին֊ հինգ, իրեն֊ վեց, գայլին֊ յոթ, իրեն՝ ութ և այդպես շարունակ: ամեն անգամ հերթականությամբ ձկների քանակը մեկով ավելացնելով: Աղվեսը վերջին քսան ձուկը դրեց Իր Կույտի վրա և դրանով ավար­տեց բաժանումը: Գոհ մնաց նաև գայլը֊ ենթադրելով, որ ինքն էլ ստացավ այնքան ձուկ, ինչքան աղվեսը:

– Երեխանե՛ր, ո՞վ շատ ձուկ ստացավ՝ գա՞յլը, թե՞ աղվեսը, և որքանո՜վ:

Խնդիր 2 (Հրաշքների դաշտ )

Ալիսա աղվեսը և Բազիլիո կատուն Բուրատինոյին տարան մի անապատ և ասացին

– Սա հրաշքների դաշտ է: Եթե դու քո ունեցած դրամները հողում թաղես, ապա մինչև առավոտ նրանցից ծառ կաճի, որի վրա կլինի երեք անգամ շատ ոսկեդրամ: Ստացած դրամ­ները նորից կարելի է թաղել և դարձյալ ստանալ երեք անգամ շատ. Եվ այդպես մի քանի անգամ: Որպես հատուցում նրանք պահանջեցին յուրաքանչյուր բեր­քից իրենց տալ 9 դրամ: Մի քիչ մտածելուց հետո Բուրատինոն չհամաձայնեց և ասաց, որ այդ դեպքում երկրորդ բերքից հետո իրեն դրամ չի մնա:Քանի՞ ոսկեդրամ ուներ Բուրատինոն:

Խնդիր 3 (Թռվռան ճպուռի օրակարգը )

Կար-չկար՝ թռի-վռի մի ճպուռ: Այդ ճպուռը շոգ ամռան օրվա կեսն անցկացնում էր քնելով,օրվա երրորդ մասը՝ պարելով, վեցերորդ մասը՝ Երգելով: Իսկ օրվա մնացած մասը որոշեց օգտա­գործել ձմռանը նախապատրաստվելու համար:Քանի՞ ժամ ճպուռը տրամադրեց ձմռանը նախապատրաստվելու համար:

Խնդիր 4 (Խորամանկ աղվեսը )

Ծերուկը որսացել էր մի ամբողջ սայլ խոշոր ձուկ: Քշում էր ծերուկը իր ձիերին և հանկարծ ճանապարհին պառկած աղվես տեսավ: Կանգնեց, մոտեցավ աղվեսին, իսկ նա չէր շարժվում: Ծերուկը որոշեց, որ աղվեսը սատկած է. վերցրեց և դրեց ձկների կողքին ու շարունակեց ճանապարհը: Նա շատ ուրախացավ, որ իր պառավի վերարկուի համար լավ օձիք կլինի: Սակայն խորամանկ աղվեսը սատկած չէր: Նա հարմար պահ գտավ և սկսեց ձկները դուրս գցել, սկզբից գործում էր շատ զգույշ, իսկ հետո’ ավելի համարձակ: Առաջին րոպեի ընթացքում նա դուրս գցեց մեկ ձուկ, երկրորդ րոպեում՝ երկու, Երրորդ րոպեում՝ չորս, և այդպես շարունակ՝ յուրաքանչյուր հաջորդ րոպեում կրկնակի անգամ շատ ձուկ դուրս գցեց: Յոթ րոպեից սայլը դատարկվեց, և ինքն էլ կամացուկ փախավ: Քանի՞ ձուկ տարավ խորամանկ աղվեսը:

Խնդիր 5 (Ծերունի Խոտաբիչի տարիքը )

ԾԵրունի ոտաբիչի տարիքն արտահայտվում է տարբեր թվանշան- ներից կազմվա ծ թվով:Այդ թվի մասին հայտնի է հետևյալը.

1. Եթե առաջին և վերջին թվանշանները անտեսենք, կստացվի այն ամենամեծ երկնիշ թիվը, որի թվանշանների գումարը հավասար կլինի 13-ի:

2. Թվի առաջին թվանշանը 4 անգամ մեծ է վերջինից:

Որոշե՛ք ԾԵրունի Խոտաբիչի տարիքը.

Խնդիր 6 (Կարմիր գլխարկը գնում է տատիկի մոտ )

Կարմիր գլխարկը տատիկին տանում էր 14 կարկանդակ՝ մսով, սնկով ևԿարտոֆիլով: Կարտոֆիլով կարկանդակներն ամենաշատն էին: Ընդ որում՝ դրանք 2 անգամ շատ էհն, քան մսով կարկանդակները, իսկ մսով կարկանդակները սնկովներից քիչ էին :

Սնկով քանի կարկանդակ կար:

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր քոլեջ 3-1 կուրս

Skip to toolbar